INDICATORS - Your safe journey

Úvod

Zvýšte Vašu bezpečnosť a ušetrite náklady prostredníctvom unikátnych bezpečnostných indikátorov pre nákladné automobily a autobusy!
Nákladná a autobusová doprava patrí k odvetviu dopravy s vysokým bezpečnostným rizikom, nakoľko vzniká veľká šanca zlyhania ľudského faktora, či mechanických porúch vozidiel. Bezpečnostné indikátory plnia funkciu indikátora častých porúch, šetria peniaze a čas, chránia ľudský život, čím výrazne zvyšujú bezpečnosť v doprave.
Management spoločnosti tvorí tím skúsených odborníkov s jedinečným know-how v oblasti bezpečnosti v doprave.

Management spoločnosti

  • Bc. Peter Januš CEO & founder / konateľ spoločnosti
  • Management spoločnosti dopĺňa skupina nezávislých technikov a poradcov
  • Ing. Dávid Zoller – logistic specialist
  • Ing. Michal Kaščák – engineer specialist

Dizajn a Montáž:

Dizajn bezpečnostných indikátorov bol navrhnutý a spracovaný tímom špičkových inžinierov, ktorí kládli dôraz na každý detail. Indikátory sú tvarovo dokonale prispôsobené na veľkosť danej matice tak, aby okrem primárnej funkcii indikátora aj bezpečne priľnuli originálnej matici.

V ponuke sú veľkosti indikátorov 27mm pre nákladné vozidlá do 7,5 tony, 30mm pre autobusy a nákladné automobily od 7,5 do 12 ton, 32mm pre všetky návesy, 33 pre kamióny nad 12 ton.

Trojuholník indikátora a jeho cíp v prednej časti má funkciu ukazovateľa, v prípade otočenia matice. Pre správnosť tohto ukazovateľa je nevyhnutné, aby bezpečnostné indikátory boli pri montáži otočené jedným smerom a to v smere hodinových ručičiek. V prípade, že dôjde k svojvoľnému uvoľneniu niektorej matice, cíp trojuholníka sa vychýli zo svojej osy. Týmto jednoduchým, ale účinným spôsobom bezpečnostný indikátor poukazuje na možný vyskytujúci sa problém, ktorý môže šofér svojho vozidla ľahko odstrániť.

Naša spoločnosť okrem základnej žltej farby, ponúka možnosť výroby indikátorov aj v rôznych farebných prevedeniach podľa želania klienta.

INDICATORS - Your safe journey

O produkte

Pri bežnej prevádzke automobilu je možné, že sa samovoľne povolia matice kolies, neraz k tomu napomáhajú často sa vyskytujúce výtlky na cestách. Na prvý pohľad je ťažké zistiť uvoľnenie kolesa, prípadne danej skrutky. Už pri čiastočnom nežiaducom uvoľnení matice kolesa sa mimo pozornosť vodiča znehodnocuje disk kolesa, kedy závitové skrutky náboja v dôsledku vzniknutej vôle spôsobujú deformáciu a neopraviteľné poškodenie disku. Vzniknutú poruchu si aj skúsený vodič nemusí všimnúť. V prípade pokračovania v jazde s uvoľnenými maticami dochádza k únave materiálu a skrutky na náboji kolesa sa ulomia, kedy sa koleso nákladného vozidla s vysokou pravdepodobnosťou úplne oddelí od náboja a spôsobuje tým vážnu kolíziu.

Odstránenie problémov:

Stačí, keď pri povinnej bezpečnostnej prestávke obídete svoje vozidlo. Ak použijete ponúkaný bezpečnostný indikátor na matice kolies, uvoľnenie matice zistíte už na prvý pohľad. Je dôležité upozorniť, že bezpečnostné indikátory neslúžia na to, aby zamedzili samovoľnému povoleniu matíc na kolesách, ale aby poukázali na vzniknutý problém.

Jednoducho si všimnete pootočenie cípu na indikátore a viete, že maticu treba dotiahnuť – takýmto jednoduchým postupom zabezpečíte svoju bezpečnosť, bezpečnosť prepravovaných osôb, či tovaru a iných účastníkov cestnej premávky. V neposlednom rade predĺžite životnosť Vášho motorového vozidla a jeho komponentov.

Vhodné automobily (nákladné, autobusy):

DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVO…

Vhodné návesy:

KOGEL, SCHMITZ, PANAV, ASKO, FLIEGL, KRONE, SCHWARZMULLER, KEREX, LAMBERET…

Objednávka

Kontaktné údaje* povinné údaje

Výber indikátora:Cena balíčka je 6 € (10 kusov)
Cena za jeden kus je 0,60 € bez DPH

Poznámka k objednávke:

> OBCHODNÉ PODMIENKY

Méno spoločnosti

Doručiť tovar na inú adresu:

Spôsob doručenia:

Cena poštovného je závislá od množstva objednaných balíčkov a je učená platným cenníkom Slovenskej pošty.

 
 
 
 
 
 
 

Top

Kontakt

INDICATORS - Your safe journey

Bankové spojenie:IBAN: SK39 1111 0000 0013 6393 6005 (UniCreditBank)
SWIFT Code: UNCRSKBX

Fakturačné údaje:
PLASTICSOLUTIONS s.r.o.
Sadová 545/45
06782 Dlhé nad Cirochou
Slovensko

IČO:        50 049 836
DIČ:        21 201 562 36
IČ DPH: SK 21 201 562 36
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro, Vložka čislo: 32151/P

Telefón SK: 00421 918 279 271
Telefón UK: 00447 521 531 703
Email: info@indicators.eu

Napíšte nám

© Copyright 2021 Indicators | Created by IDcrew